Görme Engelliler
 
   
GASKİ Su Faturalarınızı Ödemek veya Borcunuzu Öğrenmek İçin Aşağıdaki Seçeneklerden Birine Tıklayınız...
Kredi Kartı İle Ödeme Kedi Kartı ile Ödeme
 
Yatırımlarımız -> SCADA
.: İlgili Konular :.
 
SCADA

İçmesuyu Veri Toplama ve Otomasyon Şube Müdürlüğü

Görev Tanımı:
Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA ( Merkezi Su Kumanda Sistemi) sistemi’nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dâhil edilmesi için,otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese etmek ve ilgili birimlerle değerlendirmek.
Bu işlerin dışında Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı ile Daire Başkanın vereceği her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmekten mesüldür.
 

Yapılan Çalışmalar
Bu projenin amacı, içme suyu iletim ve dağıtım şebekesi üzerindeki tesislerde ve kritik noktalarda gerekli ölçüm ve kumandaların yapılarak şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve bu verilerin bilgisayar tabanlı bir kontrol merkezinde işlemden geçirilerek şebekenin optimum şekilde işletilmesinin sağlanmasıdır.

 • Su Kaynakları, Kartalkaya Barajı ve Pompa İstasyonları, Kuyular, Şehiriçi Depolar ve Pompa İstasyonları(toplam 17 adet terfi istasyonu, 25 adet depo)
 • İçmesuyu Arıtma Tesisi giriş-çıkışı,
 • Atıksu Arıtma Tesisi giriş-çıkışı,
 • 60 adet şehiriçi ölçüm noktaları dahil toplamda 111 noktanın kontrol edildiği sistemde proje aşağıda belirtilen kalemleri kapsamaktadır:
 • SCADA Kontrol Merkezi donanımı ve yazılımı, 
 • 192 adet rogar inşaatı, 237 adet vana, 38 adet basınç kırıcı vana, 183 adet on/off -oransal actuatör, 121 adet çeşitli ebatlarda elektromanyetik ve ultrasonik debimetre, 34 seviye sensörü, 111 adet RTU panosu ve  klübeleri, 117 adet telsiz anteni,4 adet röle istasyonu,  83 adet enerji analizörü,187 adet basınç sensörü, su baskını alarm sensörleri, güvenlik alarm dedektörleri, pH, iletkenlik, klor, bulanıklık cihazları
 • 2 yıl işletme.

SCADA Ölçüm ve Kumandaları

 • Su ölçümleri Seviye
 • Basınç (mutlak/fark)
 • Debi
 • pH
 • Klor
 • İletkenlik
 • Bulanıklık
 • Pompa ölçümleri
 • 3 faz gerilim
 • 3 faz akım
 • Termik
 • Çalışma sayısı ve süresi
 • Toplam güç harcaması
 • Kumandalar
 • Motor açma/kapama
 • Vana açma/kapama pozisyon


SCADA  sistemi kapsamındaki tüm bölümleri 24 saat kontrol altına alınarak kontrol edilmektedir.Geniş ve dağınık coğrafik alanları kapsamasına rağmen, SCADA’dan  beklenen faydalar elde edilmeye başlanmıştır.
Tüm birimler SCADA’dan veri almaya başlamış ve bu veriler doğrultusunda manevralar yapılmaktadır:

Sistemde 237 adet vana değişimi olmuştur. Saha çalışmalarında tüm ölçüm noktalarında
vanalardan su sızıntısı gözlemlenmiş olup, vana değişimleri ile öncelikle bu su sızıntıları
önlenmiştir.

100.000 tonluk depo seviyesine bağlı olarak Kartalkaya Pompa İstasyonları çalıştırılmaktadır.

DY12 depo seviyesine bağlı olarak Mizmilli Pompa İstasyonları çalıştırılmaktadır.

Hacıbaba Arıtma Tesisleri Kartalkaya Baraj girişi verileri, Arıtma Tesisi su kalitesi
verileri, Mizmilli Pompa İstasyonları su kalitesi verileri, Pancarlı bölgesi su kalitesi verileri ve uç noktalardaki depolardan su kalitesi verileri on-line olarak alınmakta, manevralar bu doğrultuda yapılmaktadırlar.

Şehiriçi terfi istasyonları elektrik tarifelerine göre çalıştırılarak, tüm depo ve terfi istasyonlarında enerji maliyetleri düşürülmüştür.

SCADA kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 38 bölgede basınç kırıcı vanalar takılmış olup, yüksek basınçlar düşürülmüştür.

SCADA ile düğüm noktalarına yerleştirilen debimetrelerden geçen su miktarı ile abonelerin tükettiği içmesuyu miktarının kıyaslanabilmesi kolaylaşmıştır. Bunun için Cografi Bilgi Sistemi  oluşturularak 9 adet bölgede (Gazikent, Atakent, Belkıs, Burak, Kavaklık, Alleben, Sarıgüllük, Gazi, Öğretmenevleri mahallesi) yaklaşık 25.000 abone Cografi Bilgi Sistemi’ne dahil edilmiştir. 9 bölge izole edilerek Abone İşleri Daire Başkanlığı ile çalışmalar yürütülmekte, ilk olarak Alleben Mahallesine dijital sayaçlar takılması için çalışmalar başlamıştır.

Ölçüm noktalarından alınan debi-basınç verileri doğrultusunda bazı bölgelerde boru çapının yetersiz kaldığı tespit edilmiş ve şebeke tadilatları gündeme gelmiş ve çalışmalar başlamıştır.
 

 
 
 
  GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı