Görme Engelliler
 
   
GASKİ Su Faturalarınızı Ödemek veya Borcunuzu Öğrenmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız...
  Kedi Kartı ile Ödeme
 
Arıtma Tesisleri -> Laboratuvarlarımız
.: İlgili Konular :.
 
Laboratuvarlarımız

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü, şebeke suyunun ve su temininin sağlandığı kaynakların kimyasal, mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanması için Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü ayrıca evsel ve endüstriyel atıksuların kimyasal analizlerini yaparak işletme, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.

 
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız; 21 Haziran 2011 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda akredite edilmiş olup; "TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir. Akreditasyon sertifikamız 20 Haziran 2015 tarihine kadar geçerlidir.
 
 
Ayrıca; Laboratuvarlarımız “TSE Deney hizmeti alınabilecek laboratuvar kriterlerine ve diğer ilgili TSE mevzuatına göre, kapsamda belirtilen deneyleri yapmaya yeterli bulunduğu” 14.31.38/15 nolu belge ile onaylanmış olup, kalitemiz bir kez daha tescillenmiştir.
 


KİMYA LABORATUVARIMİKROBİYOLOJİ LABORATUVARIATIKSU LABORATUVARI


 
 
 
  GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı