Görme Engelliler
 
   
GASKİ Su Faturalarınızı Ödemek veya Borcunuzu Öğrenmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız...
  Kedi Kartı ile Ödeme
 
Arıtma Tesisleri -> Laboratuvarlarımız -> Laboratuvar Analiz Ücretleri
.: İlgili Konular :.
 
Laboratuvar Analiz Ücretleri

 

FİZİKSEL VE

KİMYASAL ANALİZLER

Bedel

Kodu

Ücret

TL

FİZİKSEL VE

KİMYASAL ANALİZLER

Bedel

Kodu

Ücret        TL

FİZİKSEL VE

KİMYASAL ANALİZLER

Bedel

Kodu

Ücret

TL

Bulanıklık*

(TS 5091 EN ISO 7027)

127

20

Siyanür

(Spektrofotometrik)

148

50

Alüminyum

142

55

PH*

(TS 3263 ISO 10523)

198

15

Bakır

145

55

Arsenik

151

55

Serbest Klor*

(TS 5489 EN ISO 7393-1)

130

20

Mangan

146

55

Bromat*

(TS EN ISO 15061)

155

65

Elektriksel iletkenlik*

(TS 9748 EN 27888)

129

15

Kurşun

147

55

Bromür

(TS EN ISO 10304-1)

200

65

Toplam Sertlik*

(TS 4474 ISO 6059)

133

35

Magnezyum*

(TS EN ISO 14911)

143

65

-

-

-

Koku

132

1

Kalsiyum*

(TS EN ISO 14911)

144

65

-

-

-

Tat

131

1

Nikel

154

55

-

-

-

Renk

128

20

Sodyum*

(TS EN ISO 14911)

149

55

Lityum

(TS EN ISO 14911)

204

65

Sıcaklık

199

15

Civa

153

55

Potasyum

(TS EN ISO 14911)

205

65

Amonyum*

(TS EN ISO 14911)

134

65

Florür

138

65

Toplam Organik Karbon( TOC)*

(TS 8195 EN 1484)

157

150

Nitrit* (TS EN ISO 10304-1)

135

65

Krom

156

55

Aldrin*

(EPA 525-2)

186

65

Nitrat*

(TS EN ISO 10304-1)

136

65

Fosfat

140

65

Heptaklor*

(EPA 525-2)

184

65

Sülfat*

(TS EN ISO 10304-1)

137

65

Kadmiyum

150

55

Heptaklor* Epoksid (EPA 525-2)

185

65

Klorür*

(TS EN ISO 10304-1)

139

65

Antimon

152

55

Dieldrin*

(EPA 525-2)

187

65

Demir

141

55

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Bedel

Kodu

Ücret

TL

Toplam koliform*  (TS EN ISO 9308-1)

191

25

E. Coli*  (TS EN ISO 9308-1)

192

25

Enterekok* (TS EN ISO 7899-2)

193

25

 
 
 

ATIK SU ANALİZLERİ

Bedel

Kodu

Ücret

TL

Askıda Katı Madde(AKM)* (TS EN 872)

206

35

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)* (TS 2789)

207

40

PH*  (TS 3263 ISO 10523)

198

15

Yağ-Gres* (TS 7887)

195

70

Toplam Azot

196

65

Toplam Fosfor

197

65

Biyolojik Oksijen ihtiyacı(BOD)

194

35

 
 
NUMUNE GETİRME KOŞULLARI:

•    Bu ücret listesi 30.05.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurul kararıdır.(Her yıl TÜFE  oranında arttırılacak şekilde)
•    27.08.2014 tarih ve 298 sayılıYönetim  Kurulu Kararı ile Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından periyodik olarak kontrol izlemesi amaçlı alınan su numuneleri hariç şahıs ve kurumlar tarafından Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
•    Numuneler müşteri tarafından alınarak  Numune Kabul birimine teslim edilir.
•    Numuneler alındıktan 6 saat içerisinde soğuk zincirle laboratuvara teslim edilmelidir.
•    Kimyasal Analizler İçin ;numuneler su  pet şişesinde( kokusuz/temiz  olmak koşuluyla)  az 500 ml olacak şekilde,
•    Atıksu analizleri için;1,5 litrelik pet şişede
•    Mikrobiyolojik  Analizler için; sular steril kaplarda minimum 250 ml olacak şekilde laboratuara getirilmelidir.
•    Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için (342) 323 45 95 numarasından numune kabul sorumlusuyla görüşülmelidir.
•    Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
•    Fiziksel Ve Kimyasal Analizler, Mikrobiyolojik Analizler Ve Atık Su Analizleri İçin numune kapları, saklama ve taşıma koşulları  hakkında bilgileri www.gaski.gov.tr adresinde belirtilmektedir.
•    Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.  
•    Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
•    Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı  numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.            
•    Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya  www.gaski.gov.tr   adresinden öğrenilerek  GASKİ vezneye
•     ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve analiz listesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu  alır.  

 Hesap no: 00158007290404647
        Iban no    :TR41000150015800729040464

•    Ücret yatırılmadan  rapor  teslimi yapılmamaktadır.
•    Ödemesi yapılmış  il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.
•    Numuneyle ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir.
•    Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler  imha edilir.
•    Bu ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.
•    (*):Akredite kapsamındaki deneylerdir.
 
 
 
  GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı