GASKİ

BKKR Başvuru

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR):

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşaltılma koşullarını belirleyen belgedir.

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) Gerekli Değildir Belgesi:

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmelere düzenlenen ve endüstriyel nitelikte olmayan atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşalma koşullarını belirleyen belgedir.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü