DUYURU
9 Kasım 2021

02/07/2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan sınav komisyonunca 03/11/2021 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu yukarıdaki gibidir.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü