DUYURU
11 Mayıs 2022

GÜNDEM:
1-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
2-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Kesin Hesap ve Bilançosunun Görüşülmesi.
3-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Genel Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun
Görüşülmesi.
4-GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun
Görüşülmesi.
5-GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.
6-“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik” kapsamında GASKİ Genel Müdürlüğüne ait Norm Kadro Değişikliği Cetvellerinin
Onaylanmasının Görüşülmesi.
7-6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğümüzün denetimi sonucunda
düzenlenen 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü