GASKİ Genel Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı Yapıldı

Genel Kurulumuzun 2020 yılı 1.Olağan Toplantısının 1.Birleşimi 13 Temmuz 2020 Pazartesi,  2. oturumu 17 Temmuz 2020 Cuma Günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.Genel Kurulda aşağıdaki gündem maddeleri görüşüldü.

GASKİ GENEL KURULU 2020 YILI 1.OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
2- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Kesin Hesap ve Bilançosunun Görüşülmesi.
3- GASKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı Genel Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.
4- GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.
5-“ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"  kapsamında  Genel  Müdürlüğümüze  ait  Norm  Kadro  Değişikliği  Cetvellerinin Onaylanmasının Görüşülmesi.
6- GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.
7- GASKİ Genel Müdürlüğünün Su ve Atıksu Tarifelerindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.
8- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğümüzün denetimi sonucunda düzenlenen 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması

Bu haberi paylaş