Kurumların etkin ve verimli olabilmesi doğru iletişimle mümkündür. Bu kapsamda GASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının birbirini daha iyi tanıması ve iş motivasyonlarının yükseltilmesi amacı ile Kurum personellerimize yönelik “Kişisel Gelişim ve Takım Çalışması” eğitimi verildi.