GASKİ

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Atık Su Analiz Bedelleri

ParametreYöntem / MetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
AKM *TS EN 872100  mLP veya C206105
KOİ  *TS 2789+T1100  mL207175
pH*   TS EN ISO 1052350 mL22655
Elektriksel İletkenlik*TS 9748 EN 2788850 mL21255
Toplam AzotSpektrofotometrik50 mL196340
Toplam FosforSpektrofotometrik50 mL197155
Çözünmüş OksijenTS EN ISO 581450 mL21755
Fosfat FosforuSpektrofotometrik50 mL113135
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)SM 5210-D500 mLKoyu renkli  ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe194160
Yağ Gres *TS 78871000 mLC195265

* Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.

Mikrobiyolojik Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Toplam koliform *TS EN ISO 9308-1/A1250 mL19145
Escherichia coli*TS EN ISO 9308-1/A119245
Enterokok*TS EN ISO 7899-219345
Clostridium perfringens*98/83/EC Direktifi21345
Pseudomonas aeruginosa*TS EN ISO 16266Tek Kullanımlık Steril Şişe21445
Toplam Koloni (37 ºC) *TS EN ISO 622221545
Toplam Koloni (22 ºC) *TS EN ISO 622221645

* Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.

Kimya ve Enstrümental Labarotuvarı Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Bulanıklık*TS EN ISO 7027-1500 mL P  veya   PE 12735
pH*TS EN ISO 1052319830
Sıcaklık-19915
Serbest Klor*SM 4500-Cl F13090
Elektriksel iletkenlik*TS 9748 EN 2788812930
Toplam Sertlik*TS 4474 ISO 605913360
Koku ve TatNitel2182
RenkSpektrofotometrik12835
Amonyum*TS EN ISO 14911134120
Nitrit *TS EN ISO 10304-1135120
FenolSpektrofotometrik500  mLC21190
Siyanür (Spektrofotometrik)Spektrofotometrik100 mLP veya C14890
AlüminyumTS EN ISO 11885250  mLP142105
DemirTS EN ISO 11885141105
ManganTS EN ISO 11885146105
BakırTS EN ISO 11885145105
NikelTS EN ISO 11885154105
KadmiyumTS EN ISO 11885150105
KromTS EN ISO 11885156105
KurşunTS EN ISO 11885147105
Arsenikİşletme içi metod151105
Antimonİşletme içi metod152105
Civa İşletme içi metod153105
BorTS EN ISO 11885202105
FlorürTS EN ISO 10304-1100  mLPE138120
Klorür*TS EN ISO 10304-1139120
BromürTS EN ISO 10304-1200120
Nitrat*TS EN ISO 10304-1136120
Sülfat*TS EN ISO 10304-1137120
FosfatTS EN ISO 10304-1140120
SülfürSpektrofotometrik100  mLP22090
Bromat*TS EN ISO 15061100  mLPE155120
Sodyum*TS EN ISO 14911149120
Magnezyum*TS EN ISO 14911143120
Kalsiyum*TS EN ISO 14911144120
PotasyumTS EN ISO 14911205120
LityumTS EN ISO 14911204120
TOC*TS 8195 EN 1484100  mL157280
Aldrin*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe186120
Dieldrin *EPA 525.2187120
Heptaklor *EPA 525.2184120
Heptaklor Epoksid*EPA 525.2185120

* P: Plastik, * C: Cam, * PE: Polietilen

Numune Kabul Koşulları

 • =Analiz yapılan numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
 • =Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır.Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
 • =Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle görüşülmelidir.
 • =Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
 • =Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.
 • =Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
 • =Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • =GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
 • =(*):Akredite kapsamındaki deneylerdir. Ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.
 • =Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve analiz listesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.
 • =Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.
 • =Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.
 • = Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.
 • =Laboratuvardan kaynaklı(cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b)etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez,müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
 • =İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
 • =Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı yapılmamaktadır.
 • =Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
 • =Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
 • =Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler Numune Kabul Personeline bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
 • =Yasal otoritenin istemesi durumunda analiz sonuçları ilgili makama bildirilir.
Hesap no: 00158007290404647
Iban no :TR410001500158007290404647
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü