GASKİ

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Atık Su Analiz Bedelleri

ParametreYöntem / MetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
AKM *TS EN 872100  mLP veya C206475
KOİ  *TS 2789+T1100  mLP veya C207788
pH* /Sıcaklık  TS EN ISO 1052350 mLP veya C226246
Elektriksel İletkenlik*TS 9748 EN 2788850 mLP veya C212246
Toplam AzotSpektrofotometrik50 mLP veya C1961555
Toplam FosforSpektrofotometrik50 mLP veya C197705
Çözünmüş OksijenTS EN ISO 581450 mLP veya C217246
Fosfat FosforuSpektrofotometrik50 mLP veya C113620
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)SM 5210-D500 mLKoyu renkli  ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe194914
Yağ Gres *TS 78871000 mLC1951200

* Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.

Mikrobiyolojik Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Toplam koliform *TS EN ISO 9308-1/A1250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe191220,50
Escherichia coli*TS EN ISO 9308-1/A1250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe192220,50
Enterokok*TS EN ISO 7899-2250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe193220,50
Clostridium perfringens*98/83/EC Direktifi250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe213220,50
Pseudomonas aeruginosa*TS EN ISO 16266250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe214220,50
Toplam Koloni (37 ºC) *TS EN ISO 6222250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe215220,50
Toplam Koloni (22 ºC) *TS EN ISO 6222250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe216220,50
Süifit İndirgeyen Sporlu Anaerob Bakteri (Clostridia) *TS 8020 EN 26461-2250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe228220,50

* Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.

Kimya ve Enstrümental Labarotuvarı Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Bulanıklık*TS EN ISO 7027-1500 mL P  veya   PE 127171
pH*TS EN ISO 10523500 mL P  veya   PE 198157,50
Sıcaklık-500 mL P  veya   PE 199-
Serbest Klor*SM 4500-Cl F500 mL P  veya   PE 130427,50
Elektriksel iletkenlik*TS 9748 EN 27888500 mL P  veya   PE 129157,50
Toplam Sertlik*TS 4474 ISO 6059500 mL P  veya   PE 133283,50
Koku ve TatNitel500 mL P  veya   PE 21827
RenkSpektrofotometrik500 mL P  veya   PE 128351
Amonyum*TS EN ISO 14911500 mL P  veya   PE 134553,50
Nitrit *TS EN ISO 10304-1500 mL P  veya   PE 135553,50
FenolSpektrofotometrik500  mLC211427,50
Siyanür Spektrofotometrik100 mLP veya C148427,50
AlüminyumTS EN ISO 17294-2250  mLP142490,5
DemirTS EN ISO 17294-2250  mLP141490,5
ManganTS EN ISO 17294-2250  mLP146490,5
BakırTS EN ISO 17294-2250  mLP145490,5
NikelTS EN ISO 17294-2250  mLP154490,5
KadmiyumTS EN ISO 17294-2250  mLP150490,5
KromTS EN ISO 17294-2250  mLP156490,5
KurşunTS EN ISO 17294-2250  mLP147490,5
ArsenikTS EN ISO 17294-2250  mLP151490,5
AntimonTS EN ISO 17294-2250  mLP152490,5
Civa TS EN ISO 17294-2250  mLP153490,5
BorTS EN ISO 17294-2250  mLP202490,5
FlorürTS EN ISO 10304-1100  mLPE138553,50
Klorür*TS EN ISO 10304-1100  mLPE139553,50
BromürTS EN ISO 10304-1100  mLPE200553,50
Nitrat*TS EN ISO 10304-1100  mLPE136553,50
Sülfat*TS EN ISO 10304-1100  mLPE137553,50
FosfatTS EN ISO 10304-1100  mLPE140553,50
SülfürSpektrofotometrik100  mLP227351
Bromat*TS EN ISO 15061100  mLPE155553,50
Sodyum*TS EN ISO 14911100  mLPE149553,50
Magnezyum*TS EN ISO 14911100  mLPE143553,50
Kalsiyum*TS EN ISO 14911100  mLPE144553,50
Potasyum*TS EN ISO 14911100  mLPE205553,50
LityumTS EN ISO 14911100  mLPE204553,50
TOC*TS 8195 EN 1484100  mLPE1571318,50
Aldrin*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe186553,50
Dieldrin *EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe187553,50
Heptaklor *EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe184553,50
Heptaklor Epoksid*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe185553,50
Toplam AzotSpektrofotometrik100  mLP veya C2291318,50
Toplam FosfatSpektrofotometrik100  mLP veya C--
NitritSpektrofotometrik500 mLP  veya   PE 232553,50
AmonyumSpektrofotometrik500 mLP  veya   PE 233427,50
SelenyumTS EN ISO 17294-2250  mLP203490,5
BaryumTS EN ISO 17294-2250  mLP234490,5
ÇinkoTS EN ISO 17294-2250  mLP201490,5
KobaltTS EN ISO 17294-2250  mLP235490,5
BerilyumTS EN ISO 17294-2250  mLP236490,5
VanadyumTS EN ISO 17294-2250  mLP237490,5

* P: Plastik, * C: Cam, * PE: Polietilen

Numune Kabul Koşulları

 • =Analiz yapılan numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
 • =Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır. Klor ihtiva eden numuneler için; Tek kullanımlık şişelerin Sodyum Tiyosülfat içerikli olması gerekmektedir. Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
 • =Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle görüşülmelidir.
 • =Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
 • =Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.
 • =Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal, mikrobiyolojik ve atık su analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
 • =Müşteri numune kabul kriterlerine uymayan bir numune getirir ve çalışılmasını isterse, şartlı kabul yapılır. Bu kabul sırasında Feragat Beyanı Formu Müşteriye imzalatılır. Feragat Beyanı Formu'nda bulunan açıklama kısmına hangi sonuçların sapmalardan etkilenebileceği belirtilir ve Müşteri Feragat Beyanı imzalamadığı takdirde numune analiz işlemine alınmamaktadır.
 • =Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • =GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
 • =(*):Bu parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.Atık su laboratuvarı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
 • =(**): Sıcaklık parametresi ölçüm değeri, pH metre cihazından gelen sıcaklık değeridir.
 • =Bu ücret listesi Akreditasyon Kapsamında olan/olmayan hizmetleri içermektedir.
 • =Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve imzalamış olduğu Analiz Hizmet Sözleşmesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.
 • =Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.
 • =Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik imzalı olarak e-posta ile iletilebilir.
 • = Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.
 • =Laboratuvardan kaynaklı (cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b) etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez, müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
 • ='İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmelik' ve 'İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik' kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
 • =Mikrobiyolojik analiz sonuçlarının uygunluk değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesine ilişkin karar kuralı TS 13134 ''Mikrobiyoloji Laboratuvarının Akreditasyonu'' ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının uygulanması rehberine göre değerlendirilmiş olup, uygulanabilir değildir. Uygunluk beyanı değerlendirmesi ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'' Limit değerlerine göre '' UYGUN'' ve '' UYGUN DEĞİL'' ifadeleri ile raporlanmaktadır.
 • =Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı sadece dış müşteri tarafından talep edildiğinde akredite parametreler için, pozitif yönlü karar kuralı uygulanmaktadır.
 • =Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
 • =Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
 • =Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler Numune Kabul Personeline bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
 • =Laboratuvar müşteri gizliliği ile ilgili hususları; müşteriyle karşılıklı yapılan sözleşmeyle yasal olarak sorumlu olduğunu güvence altına alır. Ancak kanun, mevzuat vb gerekliliklerinin standardın istekleriyle çakıştığı durumlarda yasal hükümler geçerlidir. Yasal otorite müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse , bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi verilmez.
 • =Analizlerin sonuçlandırma süresi istenen parametrelere bağlı olup numune kaydı sırasında müşteri Numune Kabul Personeli tarafından bilgilendirilir.

Hesap no: 00158007290404647
Iban no :TR410001500158007290404647

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü