GASKİ

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Atık Su Analiz Bedelleri

ParametreYöntem / MetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
AKM *TS EN 872100  mLP veya C206163,80
KOİ  *TS 2789+T1100  mL207271,50
pH*   TS EN ISO 1052350 mL22685,40
Elektriksel İletkenlik*TS 9748 EN 2788850 mL21285,40
Toplam AzotSpektrofotometrik50 mL196536,20
Toplam FosforSpektrofotometrik50 mL197243,50
Çözünmüş OksijenTS EN ISO 581450 mL21785,40
Fosfat FosforuSpektrofotometrik50 mL113214,00
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)SM 5210-D500 mLKoyu renkli  ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe194315,00
Yağ Gres *TS 78871000 mLC195414,00

* Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.

Mikrobiyolojik Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Toplam koliform *TS EN ISO 9308-1/A1250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe19170
Escherichia coli*TS EN ISO 9308-1/A1250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe19270
Enterokok*TS EN ISO 7899-2250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe19370
Clostridium perfringens*98/83/EC Direktifi250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21370
Pseudomonas aeruginosa*TS EN ISO 16266250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21470
Toplam Koloni (37 ºC) *TS EN ISO 6222250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21570
Toplam Koloni (22 ºC) *TS EN ISO 6222250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21670
Süifit İndirgeyen Sporlu Anaerob Bakteri (Clostridia) *TS 8020 EN 26461-2250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe22870

* Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.

Kimya ve Enstrümental Labarotuvarı Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Bulanıklık*TS EN ISO 7027-1500 mL P  veya   PE 12755
pH*TS EN ISO 10523500 mL P  veya   PE 19850
Sıcaklık-500 mL P  veya   PE 19950
Serbest Klor*SM 4500-Cl F500 mL P  veya   PE 130135
Elektriksel iletkenlik*TS 9748 EN 27888500 mL P  veya   PE 12950
Toplam Sertlik*TS 4474 ISO 6059500 mL P  veya   PE 13390
Koku ve TatNitel500 mL P  veya   PE 21810
RenkSpektrofotometrik500 mL P  veya   PE 128110
Amonyum*TS EN ISO 14911500 mL P  veya   PE 134175
Nitrit *TS EN ISO 10304-1500 mL P  veya   PE 135175
FenolSpektrofotometrik500  mLC211135
Siyanür Spektrofotometrik100 mLP veya C148135
AlüminyumTS EN ISO 11885250  mLP142155
DemirTS EN ISO 11885250  mLP141155
ManganTS EN ISO 11885250  mLP146155
BakırTS EN ISO 11885250  mLP145155
NikelTS EN ISO 11885250  mLP154155
KadmiyumTS EN ISO 11885250  mLP150155
KromTS EN ISO 11885250  mLP156155
KurşunTS EN ISO 11885250  mLP147155
Arsenikİşletme içi metod250  mLP151155
Antimonİşletme içi metod250  mLP152155
Civa İşletme içi metod250  mLP153155
BorTS EN ISO 11885250  mLP202155
FlorürTS EN ISO 10304-1100  mLPE138175
Klorür*TS EN ISO 10304-1100  mLPE139175
BromürTS EN ISO 10304-1100  mLPE200130
Nitrat*TS EN ISO 10304-1100  mLPE136175
Sülfat*TS EN ISO 10304-1100  mLPE137175
FosfatTS EN ISO 10304-1100  mLPE140175
SülfürSpektrofotometrik100  mLP227135
Bromat*TS EN ISO 15061100  mLPE155175
Sodyum*TS EN ISO 14911100  mLPE149175
Magnezyum*TS EN ISO 14911100  mLPE143175
Kalsiyum*TS EN ISO 14911100  mLPE144175
Potasyum*TS EN ISO 14911100  mLPE205175
LityumTS EN ISO 14911100  mLPE204175
TOC*TS 8195 EN 1484100  mLPE157415
Aldrin*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe186175
Dieldrin *EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe187175
Heptaklor *EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe184175
Heptaklor Epoksid*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe185175
Toplam AzotSpektrofotometrik100  mLP veya C229415
Toplam FosfatSpektrofotometrik100  mLP veya C--

* P: Plastik, * C: Cam, * PE: Polietilen

Numune Kabul Koşulları

 • =Analiz yapılan numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
 • =Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır.Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
 • =Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle görüşülmelidir.
 • =Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
 • =Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.
 • =Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal, mikrobiyolojik ve atık su analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
 • =Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • =GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
 • =(*):Bu parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.Atık su laboratuvarı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Analiz ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.
 • =Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve imzalamış olduğu Analiz Hizmet Sözleşmesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.
 • =Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.
 • =Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.
 • = Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.
 • =Laboratuvardan kaynaklı (cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b) etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez, müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
 • =İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
 • =Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı sadece dış müşteri tarafından talep edildiğinde akredite parametreler için, pozitif yönlü karar kuralı uygulanmaktadır.i
 • =Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
 • =Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
 • =Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler Numune Kabul Personeline bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
 • =Yasal otoritenin istemesi durumunda analiz sonuçları ilgili makama bildirilir.
 • 2Müşteri numune kabul kriterlerine uymayan bir numune getirir ve çalışılmasını isterse şartlı kabul yapılır. Bu kabul sırasında Feragat Beyanı Formu müşteriye imzalatılır.
 • PMikrobiyolojik analiz sonuçlarının uygunluk beyanı değerlendirilmesi 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik' limit değerlerine göre 'UYGUN ve UYGUN DEĞİL' ifadeleriyle raporlanmaktadır.
Hesap no: 00158007290404647
Iban no :TR410001500158007290404647
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü