GASKİ

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Atık Su Analiz Bedelleri

ParametreYöntem / MetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
AKM *TS EN 872100  mLP veya C206117
KOİ  *TS 2789+T1100  mL207194
pH*   TS EN ISO 1052350 mL22661
Elektriksel İletkenlik*TS 9748 EN 2788850 mL21261
Toplam AzotSpektrofotometrik50 mL196383
Toplam FosforSpektrofotometrik50 mL197174
Çözünmüş OksijenTS EN ISO 581450 mL21761
Fosfat FosforuSpektrofotometrik50 mL113153
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)SM 5210-D500 mLKoyu renkli  ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe194225
Yağ Gres *TS 78871000 mLC195296

* Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.

Mikrobiyolojik Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Toplam koliform *TS EN ISO 9308-1/A1250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe19150
Escherichia coli*TS EN ISO 9308-1/A1250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe19250
Enterokok*TS EN ISO 7899-2250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe19350
Clostridium perfringens*98/83/EC Direktifi250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21350
Pseudomonas aeruginosa*TS EN ISO 16266250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21450
Toplam Koloni (37 ºC) *TS EN ISO 6222250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21550
Toplam Koloni (22 ºC) *TS EN ISO 6222250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe21650
Süifit İndirgeyen Sporlu Anaerob Bakteri (Clostridia) *TS 8020 EN 26461-2250 mLTek Kullanımlık Steril Şişe22850

* Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.

Kimya ve Enstrümental Labarotuvarı Analiz Bedelleri

ParametreMetodNumune MiktarıNumune KabıBedel KoduÜcret (TL)
Bulanıklık*TS EN ISO 7027-1500 mL P  veya   PE 12740
pH*TS EN ISO 10523500 mL P  veya   PE 19835
Sıcaklık-500 mL P  veya   PE 19935
Serbest Klor*SM 4500-Cl F500 mL P  veya   PE 130100
Elektriksel iletkenlik*TS 9748 EN 27888500 mL P  veya   PE 12935
Toplam Sertlik*TS 4474 ISO 6059500 mL P  veya   PE 13365
Koku ve TatNitel500 mL P  veya   PE 2182
RenkSpektrofotometrik500 mL P  veya   PE 12840
Amonyum*TS EN ISO 14911500 mL P  veya   PE 134130
Nitrit *TS EN ISO 10304-1500 mL P  veya   PE 135130
FenolSpektrofotometrik500  mLC211100
Siyanür Spektrofotometrik100 mLP veya C148100
AlüminyumTS EN ISO 11885250  mLP142115
DemirTS EN ISO 11885250  mLP141115
ManganTS EN ISO 11885250  mLP146115
BakırTS EN ISO 11885250  mLP145115
NikelTS EN ISO 11885250  mLP154115
KadmiyumTS EN ISO 11885250  mLP150115
KromTS EN ISO 11885250  mLP156115
KurşunTS EN ISO 11885250  mLP147115
Arsenikİşletme içi metod250  mLP151115
Antimonİşletme içi metod250  mLP152115
Civa İşletme içi metod250  mLP153115
BorTS EN ISO 11885250  mLP202115
FlorürTS EN ISO 10304-1100  mLPE138130
Klorür*TS EN ISO 10304-1100  mLPE139130
BromürTS EN ISO 10304-1100  mLPE200130
Nitrat*TS EN ISO 10304-1100  mLPE136130
Sülfat*TS EN ISO 10304-1100  mLPE137130
FosfatTS EN ISO 10304-1100  mLPE140130
SülfürSpektrofotometrik100  mLP220100
Bromat*TS EN ISO 15061100  mLPE155130
Sodyum*TS EN ISO 14911100  mLPE149130
Magnezyum*TS EN ISO 14911100  mLPE143130
Kalsiyum*TS EN ISO 14911100  mLPE144130
Potasyum*TS EN ISO 14911100  mLPE205130
LityumTS EN ISO 14911100  mLPE204130
TOC*TS 8195 EN 1484100  mLPE157305
Aldrin*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe186130
Dieldrin *EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe187130
Heptaklor *EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe184130
Heptaklor Epoksid*EPA 525.21.5 LtAmber renkli teflon kapaklı cam şişe185130
Toplam AzotSpektrofotometrik100  mLP veya C229305
Toplam FosfatSpektrofotometrik100  mLP veya C--

* P: Plastik, * C: Cam, * PE: Polietilen

Numune Kabul Koşulları

 • =Analiz yapılan numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
 • =Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır.Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
 • =Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle görüşülmelidir.
 • =Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
 • =Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.
 • =Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
 • =Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • =GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
 • =(*):Akredite kapsamındaki deneylerdir. Ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.
 • =Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve analiz listesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.
 • =Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.
 • =Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.
 • = Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.
 • =Laboratuvardan kaynaklı(cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b)etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez,müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
 • =İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
 • =Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı yapılmamaktadır.
 • =Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
 • =Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
 • =Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler Numune Kabul Personeline bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
 • =Yasal otoritenin istemesi durumunda analiz sonuçları ilgili makama bildirilir.
Hesap no: 00158007290404647
Iban no :TR410001500158007290404647
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü