Görme Engelliler
 
   
GASKİ Su Faturalarınızı Ödemek veya Borcunuzu Öğrenmek İçin Aşağıdaki Seçeneklerden Birine Tıklayınız...
Kredi Kartı İle Ödeme Kedi Kartı ile Ödeme
 
Arıtma Tesisleri -> Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımız -> Atıksu Laboratuvarı
.: İlgili Konular :.
 
Atıksu Laboratuvarı

Sanayi tesisleri ve işletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu,önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun  “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”, “Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği” ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametrelerin analizi yapılmaktadır.Ayrıca talep olması halinde özel atıksu tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.


•    Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)*  
•    pH Analizi*                                      
•    Askıda Katı Madde*                        
•    Yağ  ve Gres  analizi*                        
•    Elektiriksel İletkenlik*                     
•    Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
•    Toplam Azot                                      
•    Toplam Fosfor                                   
•    Çözünmüş Oksijen                            


    Laboratuvarımız * işaretli kalitesini Türk Akreditasyon Kurumu tarafından aldığı akreditasyon belgesiyle tescillemiştir.

 
 
 
  GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı