Görme Engelliler
 
   
GASKİ Su Faturalarınızı Ödemek veya Borcunuzu Öğrenmek İçin Aşağıdaki Seçeneklerden Birine Tıklayınız...
Kredi Kartı İle Ödeme Kedi Kartı ile Ödeme
 
Arıtma Tesisleri -> Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımız -> Laboratuvar Analiz Ücretleri
.: İlgili Konular :.
 
Laboratuvar Analiz Ücretleri
ATIK SU ANALİZ BEDELLERİ
 

TALEP EDİLEN ANALİZLER

METOD

Bedel

Kodu

Ücret

TL

AKM *

TS EN 872

206

35

KOİ *

TS 2789+T1 (EkA hariç)

207

40

pH*

TS EN ISO 10523

198

15

Yağ Gres *

TS 7887

195

70

Elektriksel İletkenlik*

TS 9748 EN 27888

212 15

Toplam Azot

Spektrofotometrik

196

65

Toplam Fosfor

Spektrofotometrik

197

65

Çözünmüş Oksijen

SM 4500 O C

194

35

 
 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ BEDELLERİ
 

 

TALEP EDİLEN ANALİZLER

METOD

Bedel

Kodu

Ücret

TL

Toplam koliform *

TS EN ISO 9308-1/A1

191

25

Escherichia coli*

TS EN ISO 9308 – 1/A

192

25

Enterokok*

TS EN ISO 7899-2

193

25

Clostridium perfringens*

98/83/EC Direktifi

213

25

Pseudomonas aeruginosa*

TS EN ISO 16266

214 25

Toplam Koloni (37 ºC) *

TS EN ISO 6222

215 25

Toplam Koloni (22 ºC) *

TS EN ISO 6222

216 25
 

 

KİMYA VE ENSTRÜMENTAL LABAROTUVARI ANALİZ BEDELLERİ

ANALİZLER

Bedel

Kodu

Ücret

TL

ANALİZLER

Bedel

Kodu

Ücret        TL

Bulanıklık*(TS EN ISO 7027-1)

127

20

Arsenik(ICP-OES

151

55

pH* (TS EN ISO 10523)

198

15

Antimon(ICP-OES)

152

55

Serbest Klor*(SM 4500-Cl F)

130

20

Civa (ICP-OES)

153

55

Elektriksel iletkenlik*(TS 9748 EN 27888)

129

15

Nitrat(TS EN ISO 10304-1*

136

65

Toplam Sertlik*(TS 4474 ISO 6059)

133

35

Florür (IC)

138

65

Koku ve Tat(Nitel)

218

2

Klorür(TS EN ISO 10304-1)*

139

65

Fenol(Spektrofotometrik)

211

65

Sülfat(TS EN ISO 10304-1)*

137

65

Renk

128

20

Fosfat (IC)

140

65

Sıcaklık

199

15

Bromür (IC)

200

65

Amonyum* (TS EN ISO 14911)

134

65

Bromat(TS EN ISO 15061)*

155

65

Nitrit (TS EN ISO 10304-1)*

135

65

Sodyum(TS EN ISO 14911)*

149

55

Alüminyum(ICP-OES)

142

55

Magnezyum(TS EN ISO 14911)*

143

65

Demir(ICP-OES)

141

55

Kalsiyum(TS EN ISO 14911)*

144

65

Mangan(ICP-OES)

146

55

Potasyum(IC)

205

65

Bakır(ICP-OES)

145

55

Lityum(IC)

204

65

Nikel(ICP-OES)

154 55

TOC(TS 8195 EN 1484) *

157 150

Kadmiyum(ICP-OES)

150 55

Aldrin(EPA 525.2)*

186 65

Krom(ICP-OES)

156 55

Dieldrin (EPA 525.2) *

187 65

Siyanür(Spektrofotometrik)

148 50

Heptaklor (EPA 525.2)*

184 65

Kurşun(ICP-OES)

147 55 Heptaklor Epoksid (EPA 525.2) 185 65

Siyanür(Spektrofotometrik)

148 50      
 
 

 

NUMUNE KABUL KOŞULLARI

 

 

* Bu ücret listesi 30.05.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurul kararıdır.

* 27.08.2014 tarih ve 298 sayılıYönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından periyodik olarak kontrol izlemesi amaçlı alınan su numuneleri hariç şahıs ve kurumlar tarafından Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.

* Numuneler müşteri tarafından alınarak Numune Kabul birimine teslim edilir.

* Numuneler alındıktan 6 saat içerisinde soğuk zincirle laboratuvara teslim edilmelidir.

* Kimyasal Analizler İçin ;numuneler su pet şişesinde( kokusuz/temiz olmak koşuluyla) en az 500 ml olacak şekilde,

* Atıksu analizleri için;1,5 litrelik pet şişede

* Mikrobiyolojik Analizler için; sular steril kaplarda minimum 250 ml olacak şekilde laboratuara getirilmelidir.

* Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için (342) 323 45 95 numarasından numune kabul sorumlusuyla görüşülmelidir.

* Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.

* Fiziksel Ve Kimyasal Analizler, Mikrobiyolojik Analizler Ve Atık Su Analizleri İçin numune kapları, saklama ve taşıma koşulları hakkında bilgileri www.gaski.gov.tr adresinde belirtilmektedir.

* Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir.

* Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.

* Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. * Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya www.gaski.gov.tr adresinden öğrenilerek GASKİ vezneye

* ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve analiz listesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu alır.

 

Hesap no: 00158007290404647

Iban no :TR41000150015800729040464

* Ücret yatırılmadan rapor teslimi yapılmamaktadır.

* Ödemesi yapılmış il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.

* Numuneyle ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir.

* Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler imha edilir.

* Bu ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.

* (*):Akredite kapsamındaki deneylerdir.

 
 
 
  GASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı