Planlanan Projeler

Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi Projelendirilmesi

Arıtma Tesisi kentin kuzey batısında İncesu mevkiinde 1000 -950 m. kotları arasında kalan 55 ha’lık alana inşaa edilecektir. Arıtma Tesisi Düzbağ (2 kademe) ve Kartalkaya (1 kademe) olarak üç kademe olarak inşa edilecek olup toplam kapasitesi 1.050.000 m³/gün’dür * Arıtma Tesisi’nin 1. kademesi Düzbağ İçme suyu Arıtma Tesisi 700.000 m³/gün (2x 350.000), 2. kademe ise Kartalkaya İçme suyu Arıtma Tesisi olarak (350.000 m³/gün) hizmete girecektir.

Düzbağ barajı analiz sonucu ve değerlendirmeleri ilgili yönetmeliklere (İçme suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik) göre ham su kalitesi A1 Statüsünde olup, tesis A2 ve A3 Statüsü ne göre tasarlanmıştır. Ve projesi tamamlanmıştır.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü