Kapsamlı Yatırımlar

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

Gaziantep ili genelindeki atık sular Sacır Deresi havzasında bulunan 200.000 metre küp/gün (1 milyon kişi) kapasitesinde çalışabilen mevcut atık su arıtma tesisine kollektör hatları ile getirilmekteydi. Fakat Gaziantep ili nüfus artışı ve sanayideki gelişmeler sonucunda mevcut atık su arıtma tesisi kapasitesi Gaziantep ili’nin ihtiyaçlarını karşılayamamamıştır.

Bu çerçevede Gaziantep ili atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak, Sacır Deresi ve havzasının korunması adına 24.04.2017 sözleşme ve 03.05.2017 yer teslim tarihli “Gaziantep Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi” ne başlanılmıştır ve tamamlanmıştır.

Yapımı tamamlanan iş kapsamında mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesi 400.000 metreküp/gün (2 milyon kişi)’e ulaşmış olup, yeni yapılan tesis ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak inşaa edilmiş ve azot, fosfor giderilimi de yapabilmektedir. Bu kapsamda inşaası tamamlanan atık su arıtma tesisi Sacır Deresi ve bölgenin insan ve çevre sağlığı korunması açısından büyük önem arz etmektedir ve bölgenin çözümü olmuştur. Yapımı tamamlanan tesiste suyun alımı kademeli olarak gerçekleşmiştir.

Galeri

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü