Kapsamlı Yatırımlar

Yeni İmar Bölgeleri Altyapı Çalışmaları

Beylerbeyi –Beykent Mahalleleri İçmesuyu Hattı Yapım İşi

 • = Bölge 2010 yılında imara açılmış ve günümüzde hızla yapılaşmaktadır ve 33.000 kişilik Gaziantep Kalyon Stadyumu proje bölgesinin içindedir. Ayrıca toplu konut idaresince yapımı devam eden ve tamamlanan konut alanları da proje bölgesinde önemli yer tutmaktadır. Bunun dışında, YUKARI BEYLERBEYİ ,FISTIKLIK , BEYKENT,KARACAAHMET MAHALLESİNİN BİR KISMI ,ÇAMLITEPE ,GAZİLER ,ALPASLAN ,GÖKTÜRK gibi yeni oluşan mahallelerde proje kapsamına girmektedir.
 • =Proje yapımı tamamlandığında 250.000 nüfusa ve maksimum 1020 kotlarına kadar su ulaştırabilen bir sistem olacaktır.
 • =Bu bölgede şebeke içmesuyu ihtiyacı ilk etapta Ø 1200 mm. Mizmilli isale hattından karşılanacak ve sonrasında DÜZBAĞ projesinin tamamlanmasına mütakip sisteme entegre edilecektir. Proje kapsamında 2 adet 20.000 m3 ve 1 adet 6.000 m3 hacimlerinde depolar ile Ø 100 mm ile Ø 1000 mm çapları arasında toplam 97.635,00 metre düktil boru ile içmesuyu iletim ve şebeke hattı bulunmaktadır.
 • =Yaklaşık yatırım maliyeti 70 milyon TL dir.

Beylerbeyi-Beykent Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım İşi

 • =Beylerbeyi, Beykent, Fıstıklık, Alparslan, Çamlıtepe, Gaziler, Göktürk, Karacaahmet mahallelerin kanalizasyon şebeke altyapı ihtiyaçlarının giderileceği projede 30.01.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak Q300 ile Q1600 mm çapları arasında hatlar yapılmıştır.
 • =İhale öncesinde titiz bir çalışma ile yol kırmızı kotları oluşmuş bölgeler ve hızlı yapılaşabilecek bölgeler 1. kademeye alınarak mahaller buna göre oluşturulduğundan henüz yapılaşmanın başlamadığı fakat yolların açıldığı imar bölgelerinde dahi Gaski altyapısı tamamlanmış durumdadır.
 • =31.12.2018 tarihinde tamamlanan işte 134 km kanalizasyon hattı ve 2 adet terfi merkezi yapılmıştır.
 • =Yaklaşık yatırım maliyeti 35 milyon TL dir.

Kuzeyşehir Bölgesi İçmesuyu Kanalizasyon ve Yağmursuyu Altyapısı Yapım İşi

 • = Kuzeyşehir 50.000 konut alanı 1. Etap 5000 konut ( 25.000 nüfus) su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanması için ihale edilmiş olan yapım işidir.
 • =Toplam 15 km İçmesuyu iletim ve terfi hatları, 12 km kanalizasyon ve yağmursuyu kollektör hatları yapılacaktır. 1 adet Terfi Merkezi , 1 Adet Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi , 1 Adet 10.000 nüfus kapasiteli atıksu Paket Arıtma Tesisi ,1 Adet 2500 m3 lük BAG içmesuyu Deposu , 2 Adet 1000 m3 lük BAG içmesuyu deposu iş kapsamında bulunmaktadır. .Yatırım maliyeti yaklaşık 30 Milyon TL dir.

İbrahimli 2 İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi

 • =Yeni imar bölgesi İbrahimli köyü civarı ve Sancaktepe Mahallerinde içmesuyu ve kanalizasyon şebekeleri tesis etmek üzere yaklaşık 30 milyon TL ihale bedeli ile 21.06.2018 tarihinde çalışmaları başlatılan JICA finansmanlı işte 50 km içmesuyu , 55 km kanalizasyon şebeke hatları inşaatları iş kapsamındadır.
 • =İhale öncesinde titiz bir çalışma ile tamamı imar yolu kotları oluşmuş kısımlar mahal listelerinde bulunduğundan nihai kotlara göre revizeler yapılmış ve uygulama esnasında beklenmedik problemlerle karşılaşma ihtimali düşürülmüştür. Aynı zamanda bölge yeni imar bölgesi olduğundan yapılaşmalara paralel olarak bütün işlemler yürütülmekte ve bölgede yaşam başlamadan içmesuyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyaçları giderilmektedir.

İslahiye İlçesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hattı Yapım İşi

 • =Mevcut altyapının eski ve yetersiz olması, kayıp kaçak oranının yüksek olması, mevcut şebekenin talepleri karşılayamaması ve yeni yerleşim yerlerinin açılmasından kaynaklı altyapı projesinin yapılması ihtiyacı doğmuştur.
 • = Bu kapsamda GASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2016 yılında 53.995.660 TL maliyet ile İslahiye İlçesinin içmesuyu şebekesi(134 km), içmesuyu deposu(2 adet) ve kanalizasyon şebekesi(110 km) inşaat çalışmalarına başlanıldı.2020 yılı itibari ile çalışmalar tamamlanmış olup İslahiye İlçesinin merkezinin içmesuyu ve kanalizasyon tüm sorunları bu proje kapsamında çözülmüştür.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü