Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR): GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşaltılma koşullarını belirleyen belgedir.

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) Gerekli Değildir Belgesi: GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmelere düzenlenen ve endüstriyel nitelikte olmayan atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşalma koşullarını belirleyen belgedir.