Enstrümental Analiz Laboratuvarında; şehre su temin edilen kuyu, kaynak,yüzeysel sular ile şebeke sularının ve vatandaşların getirdikleri su numunelerinde ağır metal, anyon-katyon, toplam organik karbon ve pestisit analizlerinin uygun cihazlar ve eğitimli personellerimizle yapılmaktadır. Mevzuatlarda istenen analizler yapılarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

•    ICP-OES CİHAZI (METAL VE AĞIR METALLER)
•    SIVI İYON KROMATOGRAFİ (ANYONLAR VE KATYONLAR)
•    GC MS-MS(PESTİSİTLER)
•    TOC (TOPLAM ORGANİK KARBON)
•    SPEKTROFOTOMETRE

Cihazları bulunmaktadır.

  ICP-OES CİHAZINDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

 • ALÜMİNYUM
 • DEMİR
 • MANGAN
 •  KURŞUN
 •  BAKIR
 •  NİKEL
 •  KADMİYUM
 •  KROM
 • CIVA
 • ARSENİK
 • ANTİMON

 

 SIVI İYON KROMATOGRAFİSİNDE ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

 

ANYON

•    FLORÜR
•    KLORÜR
•    NİTRİT
•    NİTRAT
•    BROMÜR
•    SÜLFAT
•    FOSFAT
•    BROMAT

KATYONLAR

 

•    LİTYUM
•    AMONYUM
•    SODYUM
•    MAGNEZYUM
•    KALSİYUM
•    POTASYUM

 

GC MS-MS CİHAZI İLE  ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

 • ALDRİN
 • DIELDRİN
 • REPLAKLOR
 • REPLAKLOR EPOKSİT

 

TOC CİHAZI İLE  ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER

 • TOC
 •  

SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI İLE YAPILAN PARAMETRELER

 • SİYANÜR