Şehrimizin içmesuyu ihtiyacı 1.kaynak olan Kahramanmaraş ilinin, Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kartalkaya  Barajı'ndan 3  adet  terfi merkezi ile  53,7  km isale  hattı  vasıtasıyla  karşılanmakta  ve  pompalarla 296 metre yüksekliğe terfi edilmektedir. 1.İsale hattı 1400 mm çapında ön gerilmeli beton boru, 2.İsale hattı birinciye paralel 1800 mm çapında, çelik borudur.

2. Kaynak olarak ise Kahramanmaraş ili sınırlarında ki Mizmilli kuyularından 3 adet terfi merkezi ile 44 km isale hattı vasıtasıyla karşılanmakta ve pompalarla 602 mt yüksekliğe terfi edilmektedir. 30 adet sondaj kuyusuyla şehre verilen su miktarı 85.000 m3/gün ‘dür.

3. Kaynak  olarak  ise  şehrin  değişik  yerlerinde  bulunan  14  adet  derin kuyu  olup;  şebekeye verilen  su  miktarı 35.000 m3/gün ‘dür.   

1. İsale hattı ve 1. Etap  arıtma tesisi  DSİ  tarafından 1981 yılında  devreye alınmıştır. 2. Etap  arıtma  tesisi 1997 yılında, 2. isale hattı ve 3. etap arıtma tesisi ise 2002 yılı sonunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınmıştır.

 • 1. Etap Arıtma Tesisi
   Kapasite                          1.39 m3/sn =   120.000 m3/gün
 • 2. Etap Arıtma Tesisi
     Kapasite                        1.39 m3/sn =   120.000 m3/gün
 • 3. Etap Arıtma Tesisi
     Kapasite                        1.85 m3/sn =   160.000 m3/gün

 TOPLAM KAPASİTE:        4.63 m3/sn = 400.000 m3/gün 

Kartalkaya Barajından gelen ham su, İçme suyu Arıtma Tesislerinde çeşitli ünitelerden geçirilerek, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe” ve TS 266 İçme Suları Standartlarına uygun hale getirilip, şehir şebekesine verilmektedir.

Tesisteki Laboratuvarlarımızda; Şehir şebekesinin değişik noktalarından alınan numunelerin periyodik kontrolü, endüstriyel atıksu analizleri ve vatandaştan gelen numunelerin analizleri de yapılmaktadır.

Kartalkaya Barajından, içmesuyu arıtma tesislerine gelen ham su,

 • Kougülant ilavesi,
 • Hızlı karıştırma ve dağıtım,
 • Flokülasyon ve çökelme,
 • Durulmuş suyun filtrelenmesi,   
 • Sterilizasyon (Klorlama, Ozonlama)
 • Temiz suyun depolanması,
 • Temiz suyun şehre verilmesi

işlemlerinden sonra Gaziantep halkına sunulmaktadır.