Abonelik ile ilgili belgeler ile GASKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Servisimize Abonelik sözleşmesi yapacak kişinin şahsen ya da noterce hazırlanan vekaletname ile belirlenen vekilin başvurması gerekmektedir.

Konut Aboneliği İçin; 

 • TAPU
 • Kiracı iseniz KİRA KONTRATI
 • Nüfus cüzdanı
 • Taşınmaza ait YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi

İşyeri Abonelliği İçin;

 • TAPU
 • Kiracı iseniz KİRA KONTRATI
 • Nüfus cüzdanı
 • Taşınmaza ait YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • Tüzel kişilerde NOTER TASTİKLİ İMZA SÜRKÜSÜ veya YETKİ BELGESİ
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi)

Mülk alımı , Kiralanması ve Mülkten Ayrılırken Yapılması Gerekenler

Mülke ait su aboneliği  ve sayacın üzerindeki endeks ile  halkla İlişkiler servisimize başvurarak abonelik devir işlemini gerçekleştiriniz.Mülke ait abonelik yok ise su kullanımı yapmadan abonelik işlemi yapmak üzere kurumumuza başvurunuz.

Abonesiz Su Kullanımı

GASKİ ile su, kuyu suyu vs. mukavelesi yapan gerçek veya tüzel kişilere "Abone " adı verilir.İdaremizle abonelik sözleşmesi yapmadan su kullanmayınız.Abonesiz su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için "Kaçak su kullanım tutanağı" tanzim edilerek kullanım yapan su miktarı yönetmelik gereği cezalı olarak tahakkuk ettirilmekte ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Mülkten ayrılırken abonelik sözleşmenizi mutlaka iptal ettiriniz.İptal edilmeyen aboneliklerde mülkü terk etseniz dahi GASKİ tarifeler yönetmeliğinin 34(b) maddesi; " Abone sözleşmesinin iptal tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur" hükmü uyarınca sorumluluğunuz devam eder.