GASKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Gaziantep şehrinin 1.000.000 eşdeğer nüfuslu evsel nitelikli atıksularının arıtılması amacıyla projelendirilmiştir.


Tesis, Organik kirliliğin giderildiği fiziksel ve biyolojik arıtma ve kojenerasyon ünitelerini kapsamaktadır.

 

PROSES TİPİ           :           BİYOLOJİK

EŞDEĞER NÜFUS    :           1.000.000 kişi

PROJE DEBİSİ        :           400.000 m³/gün

MEVCUT DEBİ         :           300.000 m³/gün

 

ORTALAMA ANALİZ DEĞERLERİ (mg/l)

  GİRİŞ ÇIKIŞ
KOİ 780 78
BOİ 400 18
AKM 415 20
PH 6-9 6-9
Kojenerasyon Ünitesi

Kojenerasyon Ünitesi

Çamur Çürütme Tankları

Çamur Çürütme Tankları

Çamur Susuzlaştırma (Dekantör)

Çamur Susuzlaştırma (Dekantör)

Flotasyon Tankları

Flotasyon Tankları

Cazibeli Çamur Yoğunlaştırma Tankları

Cazibeli Çamur Yoğunlaştırma Tankları

Çamur Devir - Daim Pompa İstasyonu

Çamur Devir - Daim Pompa İstasyonu

Son Çökeltme Tankları

Son Çökeltme Tankları

Havalandırma Tankları

Havalandırma Tankları

Ön Çökeltme Tankları

Ön Çökeltme Tankları

Kum ve Yağ Tutucular

Kum ve Yağ Tutucular

Otomatik Temizlemeli Izgaralar

Otomatik Temizlemeli Izgaralar