Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımız

GASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarları, şebeke suyunun ve su temininin sağlandığı kaynakların ve şebeke suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını,tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyen kalitesinin sağlanması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan su kaynakları ve  dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü ayrıca evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal analizlerini yaparak işletim, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.

Laboratuvarımız “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar kriterlerine ve diğer ilgili TSE mevzuatına göre,kapsamda belirtilen deneyleri yapmaya yeterli bulunduğu” 14.31.38/15 nolu belge ile onaylanmış olup,kalitemiz bir kez daha tescillenmiştir.

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız; 21 Haziran 2011 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda akredite olmuş olup; “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir. Alınan bu sertifikayla laboratuvarlarımız teknik yeterliliğini ispatlamış ve uluslar arası güvenilirlik ve geçerlilik kazanmıştır. TÜRKAK tarafından yapılan yıllık denetimlerde kapsam genişletilerek parametre sayısı her yıl arttırılmaktadır.

Bu sertifikanın amacı; herhangi bir testin ne zaman,nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.

 

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için laboratuvarın teknik yeterliliğinin ulusal veya uluslararası yetkili bir kuruş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, uzmanlığının onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi faaliyetidir. Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. Almanya’da DAR(TGA), İngiltere’de UKAS, Hollanda’da RVA, Türkiye’de TÜRKAK vb. kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslararası standarda uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektir. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren kurumun uluslar arası kurallarla uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.

2017 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan yeni laboratuvar binasında hizmet vermeye devam eden Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımız; gerek fiziki şartları gerekse eğitimli personelleri ile bölgede bir ilk olarak 2017 yılı denetiminde 4 adet parametreden kapsamını genişletmiş ve akredite parametre sayısını 30’a çıkararak belgesini yenilemiştir.

Laboratuvarımızda yıl içerisinde lise ve üniversite öğrencilerimizin staj yapmasına imkan sağlanmakta ve her yaş grubundan öğrencilerin teknik gezilerine ev sahipliği yaparak su kalitesi hakkında bilgi verilmektedir.