GASKİ

Atıksu Arıtma Tesisleri

Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu2.500 Km
Atık Su Kolektör Uzunluğu127 Km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu600 Km
Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı20
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi473.900 m³/gün
Arıtılan Günlük Ortalama Atık Su Miktarı308.420 m³/gün
Arıtılan Yıllık Atık Su Miktarı112.573.000 m³
Atıksu Arıtma Tesislerimiz
  • Merkez Atık su Arıtma Tesisi
  • İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Kızılhisar 2. İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi
  • Oğuzeli İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi
  • Nurdağı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi
  • Araban İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi

GASKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde; 2019 yılında ortalama 260.000 m3/gün atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 125 ton biokatının 45 tonu yakma ünitesinde, 50 tonu lisanslı çimento fabrikası ile yapılan anlaşma kapsamında bertaraf edilerek, kalan 30 ton biokatı ise düzenli depolama ile bertaraf edilmektedir. Kojenerasyon Ünitesinde 2019 yılında 3.114.614 kW elektrik üretimi gerçekleşmiştir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından enerji teşviki kapsamında 1.327.491 TL geri ödeme alınmıştır.

Merkez Atık su Arıtma Tesisi

Proje Debisi: 200.000 m3/gün-1.000.000 Kişi
Mevcut Debi: 260.000 m3/gün-1.300.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : Kasım 1999
Proses Tipi : Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı : 125 ton/gün

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

Gaziantep ili genelindeki atık sular Sacır Deresi havzasında bulunan 200.000 metre küp/gün (1 milyon kişi) kapasitesinde çalışabilen mevcut atık su arıtma tesisine kollektör hatları ile getirilmekteydi. Fakat Gaziantep ili nüfus artışı ve sanayideki gelişmeler sonucunda mevcut atık su arıtma tesisi kapasitesi Gaziantep İl’inin ihtiyaçlarını karşılayamamıştır.
Bu çerçevede Gaziantep ili atık su arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak, Sacır Deresi ve havzasının korunması adına 24.04.2017 sözleşme ve 03.05.2017 yer teslim tarihli “Gaziantep Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı” na başlanılmıştır.

Yapımı tamamlanan iş kapsamında mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesi 400.000 metreküp/gün (2 milyon kişi)’e ulaşmış olup, yeni yapılan tesis ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak inşa edilmiş ve azot, fosfor giderimli de yapabilmektedir. Bu kapsamda inşası tamamlanan atık su arıtma tesisi Sacır Deresi ve bölgenin insan ve çevre sağlığı korunması açısından büyük önem arz etmektedir ve bölgenin çözümü olmuştur. Yapımı tamamlanan tesiste suyun alımı kademeli olarak gerçekleşmiştir.

Kızılhisar 2. İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi
GASKİ Kızılhisar İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde; 2019 yılında ortalama 26.000 m3/gün atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 20 ton biokatı bertaraf edilmiştir.

Proje Nüfusu: 150.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 125.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : Eylül 2008
Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı : 20 ton/gün

Oğuzeli İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi
GASKİ Oğuzeli İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde; 2019 yılında ortalama 8.000 m3/gün atık su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 7,5 ton biokatı bertaraf edilmiştir.

Proje Nüfusu: 40.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 30.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : OCAK 2012
Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı : 7,5 ton/gün

Nurdağı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi
GASKİ Nurdağı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde; 2019 yılında ortalama 2.600 m3/gün atık su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 5 ton biokatı bertaraf edilmiştir.

Proje Nüfusu: 18.250 Kişi
Mevcut Nüfus: 13.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : Eylül 2015
Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı : 5 ton/gün

Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
GASKİ Araban İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinde; 2019 yılında ortalama 1.900 m3/gün atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre arıtılmıştır. Tesisten çıkan günlük 4.5 ton biokatı bertaraf edilmiştir.

Proje Nüfusu: 16.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 10.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : Nisan 2015
Proses Tipi : İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı : 4,5 ton/gün

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü