GASKİ

Paket Atık Su Arıtma Tesisleri

2019 yılında GASKİ Paket Atık su Arıtma Tesislerinden çıkan atık su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Standartlarına göre arıtılmaktadır. Yeni bağlanan yerleşim birimlerinin atık su arıtma tesisi ihtiyaçları projelendirilerek yapım çalışmaları devam etmektedir.
Paket Atıksu Arıtma TesisleriProje Kapasite Debisi (m3/gün)Proje Kapasite Nüfusu (kişi/gün)
Yukarı-Aşağı Karavaiz Paket Atık su Arıtma Tesisi6003000
Elif Paket Atık su Arıtma Tesisi8004000
Türkbahçe Paket Atık su Arıtma Tesisi8004000
Suboyu Paket Atık su Arıtma Tesisi6003000
Şatırhöyük Paket Atık su Arıtma Tesisi10005000
Burç Paket Atık su Arıtma Tesisi8004000
Gülpınar Paket Atık su Arıtma Tesisi5002500
Gaskispor Paket Atık su Arıtma Tesisi20100
Işıklı Paket Atık su Arıtma Tesisi8004000
Akçaburç Paket Atık su Arıtma Tesisi4002000
Sarısalkım Paket Atık su Arıtma Tesisi14007000
Arıl Paket Atık su Arıtma Tesisi8004000
Alleben Gölet Paket Atık su Arıtma Tesisi4002000
Yamaçoba Paket Atık su Arıtma Tesisi2001000
Uluyatır Paket Atık su Arıtma Tesisi8004000
Atıksu Arıtma Tesislerimiz
GASKİ Atık su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; 2019 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir.
Atık Su Terfi İstasyonları
 • Taşlıca Atık su Terfi Merkezi
 • Türkbahçe Atık su Terfi Merkezi
 • Beykent 1 Atık su Terfi Merkezi
 • Onkoloji Hastanesi Atık su Terfi Merkezi
 • Beykent 2 Atık su Terfi Merkezi
 • TOBB Lisesi Atık su Terfi Merkezi
 • Kunduracılar Atık su Terfi Merkezi
 • Huzurevi Atık su Terfi Merkezi
 • Altınfıstık Atık su Terfi Merkezi
 • Şatırhöyük Atık su Terfi Merkezi
 • Bayramlı Atık su Terfi Merkezi
 • Suboyu Atık su Terfi Merkezi
 • Çaybaşı Atık su Terfi Merkezi
 • Merinos Atık su Terfi Merkezi
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü