GASKİ

Atıksu Labaratuvarı

Atıksu Laboratuvarımız; 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenerek “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Belgesi”almıştır. Bu çerçevede ölçüm -analiz yapmaya ve rapor hazırlamaya yetkilendirilmiştir. Sanayi tesisleri ve işletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu,önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”, “Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği” ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametrelerin analizi yapılmaktadır.Ayrıca talep olması halinde özel atıksu tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.
  • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)*  
  • pH Analizi*                                      
  • Askıda Katı Madde*                        
  • Yağ  ve Gres  analizi*                        
  • Elektiriksel İletkenlik*                     
  • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
  • Toplam Azot                                     
  • Toplam Fosfor                                  
  • Çözünmüş Oksijen                      
  • Fosfat Fosforu                

  Bu parametreler ,Türk Akraditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  yetkilendirilmiştir.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü