GASKİ

Kimya Labaratuvarı

Kimya laboratuvarında şehre su temin edilen kuyu,kaynak, yüzeysel sular ile şebeke sularının ve vatandaşların getirdikleri su numunelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kaynaklar,kuyular,ana dağıtım depoları ve şebekeden düzenli olarak numuneler alınıp mevzuatlarda istenen analizler yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.
Kimya Laboratuvarında Analizi Yapılan Parametreler
  • Toplam sertlik
  • İletkenlik
  • Serbest  Klor
  • Renk
  • Nitrit-Amonyum
  • Fenol
  • Sıcaklık
  • Bulanıklık
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü