GASKİ

Mikrobiyoloji Labaratuvarı

İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre su sağlayan  tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standardına göre değerlendirilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analizi Yapılan Parametreler
  • E. Coli -Koliform
  • Enterekok
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Clostridium Perfringens
  • Toplam Koloni
Koliform ve E. coli

İçme sularında E. coli ve koliform bakterilerin  tespiti ve sayımı yapılmaktadır. İshallere, yara enfeksiyonlarına, menenjit, septisemi, çeşitli immünolojik hastalıklar vb. gibi hastalıklara sebep olabilmektedir.

Enterekok

Bu standartta özellikle içme suları,yüzme havuzlarından alınan sular, diğer dezenfekte edilmiş sular veya temiz suların incelenmesi amaçlanır. Hayvanların bağırsaklarında,kuşlarda ve böceklerde,aynı zamanda suda ve gıdalarda bulunur. Sulara kolayca bulaşıp canlılıklarını sürdürebildikleri için su analizlerinde bulunmaları fekal kontaminasyon olarak nitelendirilir. Enterekokların üriner sistem enfeksiyonlarına, bakteriyemiye, endokardite, solunum yolu enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonlarına ve neonatal sepsise neden olduklari gösterilmistir.

Pseudomonas aeruginosa

İnsanların tüketimine verilen sularda, havuz sularında ve istenmeyen floraya sahip sularda pseudomonas aeruginosa tespiti ve sayımı yapılmaktadır. P. aeruginosa genellikle sistemik enfeksiyonlara neden olmaktadır. Üriner sistem ile ilgili birçok hastalıktan sorumludur.

Clostridium Perfringens

Özellikle insan ve hayvan dışkılarında, atık suda ve toprakta bulunabilir. Oluşturduğu hastalık perfringens gıda zehirlenmesi olarak tanımlanır ve yaygın şekliyle karın krampları ve ishal ile görülür.

Toplam Koloni

Birçok mikroorganizma türünü barındıran, toprak bitki gibi çeşitli kaynaklardan suya geçen mikroorganizmaların sayılarının tahmini, su kalitesinin tayininde ve denetiminde yararlı bilgi sağlar.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü