GASKİ

Üniteler

Ozon Ünitesi

  • =Kompresör (3 Adet)
  • =Hava Kurutucu (Nem Tutucu)
  • =Ozon Jeneratörü
  • =Yıkım Ünitesi (Parçalayıcı)
İçmesuyu Arıtma Tesislerindeki Ozon Ünitesi, 20.03.1997 tarihinde işletmeye alınmıştır. İçmesuyu Arıtma Tesislerinde, ozon üretimi ve içme suyunda dezenfektan olarak kullanımı, Türkiye’de ilk defa Gaziantep İçme Suyu Arıtma Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Ozonun en önemli avantajı, kanserojen trihalometanları oluşturmamasıdır. Ozon, klordan 352 kat daha yüksek oksidasyon kapasitesine sahip olup, etki süresi 3000 kat daha hızlıdır. Ancak; ozon ile birlikte temiz suya şebekeyi koruma amaçlı olarak çok az miktarda klor verilmektedir. Çünkü suda kalma süresi de sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir.

Klor Ünitesi

  • =Klornatörler vasıtasıyla ham suya ve temiz suya klor verilmektedir.
  • =Ham suya yaklaşık 15 kg/saat, temiz su tanklarına 4 ile 7 kg/saat arasında değişen miktarlarda klor verilmektedir.
  • =Suya verilen klor, gaz klor olup, normal hipokloritten çok daha etkilidir.

Geri Yıkama Ünitesi

Tesiste yıkama suyu olarak kullanılan ham suyun yeniden kazandırılması işlemidir.

Durultucular

Ham suya yapılan Koagülant ilavesinin faaliyete geçmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman durultucularda suyun dinlenmesiyle sağlanır.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü