2024 YILI 1.OLAĞAN TOPLANTISI
10 Mayıs 2024

GASKİ GENEL KURULU 

2024 YILI 1.OLAĞAN TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM GÜNDEMİ GÜNDEM:

1-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

2-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Kesin Hesap, Bilanço ve Kar/Zarar Cetvellerinin Görüşülmesi.

3-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı Genel Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.

4-GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.

5-GASKİ Genel Müdürlüğüne 2 Asıl, 2 Yedek Denetçi Seçilmesi.

6-GASKİ Genel Müdürlüğünün Su ve Atıksu Tarifelerindeki Değişiklikler ve Yeni Düzenlemelerin Görüşülmesi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü