KURUMSAL

GASKİ Hakkında

Belediye Su İşletmesi’nden GASKİ’ye

Gaziantep savunmasından sonra Cumhuriyet döneminde Gaziantep’in nüfusu hızla artmaya başladı. Artan nüfus su ihtiyacını da beraberinde getirdi. Zamanla mevcut su yetersiz kaldı ve 1936 yılında teknik su tesisleri ihale edildi ve 1938 yılında işletmeye açıldı.

Pancarlı’dan 250 mm’lik borularla Türktepe’de ki depoya getirilen su şebekelerle şehre verilmeye başladı. 1969’da nüfusu 200.000 ulaşan Gaziantep’te 713.887 adet su abonesi ve 134.498 m su dağıtım şebekesi mevcuttur.

1970’li yılların sonlarına kadar su tüketiminin % 60-70’ 14 kuyu ile bir ana kaynaktan (Pancarlı hattı) karşılanmaktaydı. Bunlara ek olarak da sayıları 1000’i bulan özel kuyulardan küçük yerleşim alanları ile bazı sanayi kuruluşları yararlanmaktaydı. İlerleyen yıllarda su Gaziantep’in en büyük problemi haline gelmiştir. Yakın çevredeki doğal kaynaklardan yeterli su alınamayacağı ortaya çıkmıştı.

Bu durum karşısında DSİ tarafından acil önlem planı oluşturulmuş, Gaziantep şehrine en yakın ve yeterli su kaynağı Ceyhan su toplama havzası tespit edilerek, Ceyhan nehrinin bir kolu olan Aksu suyunun besleyeceği Kartalkaya Barajı sulama ve içme suyu kaynağı olarak seçilmiştir.

DSİ’nin çalışmaları ile 1400 mm çaplı ön gerilimli beton boru ile şehre 1,5 mᶟ/sn’lik su taşıyacak ishale hattı döşenmeye başlandı. Aynı zamanda dip savak terfi pompaları ve arıtma tesisi de yapılıyordu. Proje sonunda Gaziantep şehrinin Hacıbaba mevkiinde 120.000 mᶟ/gün kapasiteli su arıtma tesisleri tamamlanmış ve arıtılan suyun Gaziantep’e dağıtımı için DSİ tarafından Q1400 mm çaplarında toplam 22.7 km dağıtım şebekesi döşenmiş ve bunlara ilaveten 4 adet şehir içi su dağıtım deposu bir adette terfi istasyonu tamamlanmıştır.

1938 yılında Gaziantep’te ilk fenni su şebekesinin hizmete girmesiyle birlikte işletmecilik konusu ön plana çıkar. Arızalara zamanında müdahale etmek, şebeke basınçlarını ayarlamak, şehre kesintisiz içme suyu sağlamak için 1939 yılında, özel hukuk hükümlerine tabi bir ‘’Su İşletmesi’’ kurulur. 1950 yılında gelindiğinde ise Gaziantep’te elektrik, su, otobüs, işletmeleri birleştirilerek işletmeler Müdürlüğü (ESOB) bünyesinde toplanır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2560/3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25/04/1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde “Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini” yürütmek üzere Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.6336 sayılı yasa çerçevesinde 2014 yılı itibariyle GASKİ hizmet alanı genişlemiş ve il sınırları olmuştur.

Fiziksel Yapı

GASKİ Genel Müdürlüğü her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın alabilir, kiralayabilir, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satabilir, GASKİ hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurabilir ve işletebilir, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak edebilir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırabilir veya üzerinde kullanma hakları tesis edebilir.

Hizmet Binaları

İdaremiz Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mah. Kıbrıs caddesinde yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası, Karacaahmet Mah. 25 Nolu Cad. 25 Aralık Tesisleri, Hacıbaba Tesisleri, Karataş Hizmet binası başta olmak üzere diğer hizmet binaları ve 9 İlçemizde kurulu olan şube binalarında hizmet vermektedir.

Hizmet Verilen Nüfus2.069.364 Kişi
Hizmet Alanı7.642 Km²
Abone Sayısı655537
Çalışan Sayısı2251
Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi687.344.705,69 TL
Gider Bütçesi Gerçekleşmesi780.675.064,17 TL
Yatırım Bütçesi Gerçekleşmesi260.069.835,26 TL

İçme Suyu

Şehre Verilen Su Miktarı154.824.504 m³
Şehre Verilen Günlük Su Miktarı424.328 m³
İçme Suyu Hat Uzunluğu2.450 Km
İçme Suyu İsale Hat Uzunluğu225 Km
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi700.000 m³/gün
Atık Su 

Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu2.500 Km
Atık Su Kolektör Uzunluğu127 Km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu600 Km
Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı20
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi473.900 m³/gün
Arıtılan Günlük Ortalama Atık Su Miktarı308.420 m³/gün
Arıtılan Yıllık Atık Su Miktarı112.573.000 m³
Düzbağ

Hat Uzunluğu135.000 metre
Tünel Uzunluğu3.600 metre
Terfi Merkezi Sayısı1 adet
Kapasitesi5 m³ saniye
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü