GASKİ

Fatura İtirazı

GASKİ’ nin sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır. Sayaçtan sonra meydana gelen arızalardan abone sorumludur. Yüksek faturanın sebebi aşağıda belirtilen sebeplerden biri ya da birden fazlası olabilir:

  • =Suyun fazla kullanımı
  • =Taşınmazın dahili tesisatında su kaçağı
  • =Hatalı Okuma
  • =Sayaç Arızası

İlk iki sebep abonenin sorumluluğundadır ve faturanın ödenmesi gerekmektedir. 3. sebep olan ” hatalı okuma” sahada ve ya ilgili serviste tespit ve teyit edilerek düzeltilir. 
Dördüncü sebep olan “sayaç arızası” abonenin başvurusu üzerine idaremizce sayaç sökülerek  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü’ ne bağlı Ölçüler ve Ayar Amirliği’ ne gönderilir.

Yasa gereği sayacınızı test etme ve rapor düzenleme yetkisi sadece bu kurumu verilmiştir. İlgili kurum tarafından düzenlenen rapora göre gerekli düzenlemeler yapılır. Rapor sonuçları adrese tebliğ edilir.
Hertürlü itirazınızda  su abone no ile başvurmanız işlem akışını hızlandıracaktır.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü