GASKİ Genel Kurulu 2021 Yılı 1.Olağan Toplantısı
25 Mayıs 2021

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı 1.Olağan toplantısının 1. Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda gerçekleşti. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü.

Gündem Maddeleri

1-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
2-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Kesin Hesap ve Bilançosunun Görüşülmesi.
3-GASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Genel Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.
4-GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Faaliyetleri hakkındaki Denetçi Raporunun Görüşülmesi.
5-GASKİ Genel Müdürlüğüne 2 Asıl, 2 Yedek Denetçi Seçilmesi.
6-GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.
7-GASKİ Genel Müdürlüğünün Su ve Atıksu Tarifelerindeki Değişiklikler ve Yeni Düzenlemelerin Görüşülmesi.
8-“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” kapsamında Genel Müdürlüğümüze ait Norm Kadro Değişikliği Cetvellerinin Onaylanmasının Görüşülmesi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü