ATIK SU ANALİZ BEDELLERİ
 

PARAMETRE

 

YÖNTEM/METOD

 

NUMUNE MİKTARI

NUMUNE KABI

BEDEL KODU

ÜCRET

(TL)

AKM *

TS EN 872

100  mL

P veya C

206

105

KOİ  *

TS 2789+T1

100  mL

207

175

pH*   

TS EN ISO 10523

50 mL

226

55

Elektriksel İletkenlik*

TS 9748 EN 27888

50 mL

212

55

Toplam Azot

Spektrofotometrik

50 mL

196

340

Toplam Fosfor

Spektrofotometrik

50 mL

197

155

Çözünmüş Oksijen

TS EN ISO 5814

50 mL

217

55

Fosfat Fosforu

Spektrofotometrik

50 mL

113

135

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)

SM 5210-D

500 mL

Koyu renkli  ve 18 ºC’ye dayanıklı cam şişe

194

160

Yağ Gres *

TS 7887

1000 mL

C

195

265

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Yağ ve Gres analizi için ayrı numune kabında numunenin gelmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ BEDELLERİ
 

PARAMETRE

METOD

NUMUNE MİKTARI

NUMUNE KABI

BEDEL KODU

ÜCRET

(TL)

Toplam koliform *

 

TS EN ISO 9308-1/A1

 

 

 

 

 

250 mL

 

 

 

 

 

 

 

Tek Kullanımlık Steril Şişe

191

45

Escherichia coli*

192

45

Enterokok*

 

TS EN ISO 7899-2

193

45

Clostridium perfringens*

98/83/EC Direktifi

250 mL

213

45

Pseudomonas aeruginosa*

TS EN ISO 16266

250 mL

214

45

Toplam Koloni (37 ºC) *

TS EN ISO 6222

250 mL

215

45

Toplam Koloni (22 ºC) *

TS EN ISO 6222

250 mL

216

45


-Klor ihtiva eden numuneler için; tek kullanımlık Şişelerin sodyum Tüyosülfat içerikli olması gerekmektedir.
 

 

KİMYA VE ENSTRÜMENTAL LABAROTUVARI ANALİZ BEDELLERİ

PARAMETRE

METOD


NUMUNE MİKTARI


NUMUNE KABI

BEDEL KODU

ÜCRET

(TL)

Bulanıklık*

TS EN ISO 7027-1

        500 mL 

 

               

              P  veya   PE 

                 

 

127

35

pH*

TS EN ISO 10523

198

30

Sıcaklık

-

199

15

Serbest Klor*

SM 4500-Cl F

130

90

Elektriksel iletkenlik*

TS 9748 EN 27888

129

30

Toplam Sertlik*

TS 4474 ISO 6059

133

60

Koku ve Tat

Nitel

218

2

Renk

Spektrofotometrik

128

35

Amonyum*

TS EN ISO 14911

134

120

Nitrit *

TS EN ISO 10304-1

135

120

Fenol

Spektrofotometrik

500  mL

C

211

90

Siyanür (Spektrofotometrik)

Spektrofotometrik

100 mL

P veya C

148

90

Alüminyum

TS EN ISO 11885

250  mL

P

142

105

Demir

TS EN ISO 11885

141

105

Mangan

TS EN ISO 11885

146

105

Bakır

TS EN ISO 11885

145

105

Nikel

TS EN ISO 11885

154

105

Kadmiyum

TS EN ISO 11885

150

105

Krom

TS EN ISO 11885

156

105

Kurşun

TS EN ISO 11885

147

105

Arsenik

 

İşletme içi metod

151

105

Antimon

İşletme içi metod

152

105

Civa 

İşletme içi metod

153

105

Bor

TS EN ISO 11885

202

105

Florür

TS EN ISO 10304-1

      100  mL

PE

138

120

Klorür*

TS EN ISO 10304-1

139

120

Bromür

TS EN ISO 10304-1

200

120

Nitrat*

TS EN ISO 10304-1

136

120

Sülfat*

TS EN ISO 10304-1

137

120

Fosfat

TS EN ISO 10304-1

140

120

Sülfür

Spektrofotometrik

100  mL

P

220

90

Bromat*

TS EN ISO 15061

100  mL

 

PE

 

155

120

Sodyum*

TS EN ISO 14911

149

120

Magnezyum*

TS EN ISO 14911

143

120

Kalsiyum*

TS EN ISO 14911

144

120

Potasyum

TS EN ISO 14911

205

120

Lityum

TS EN ISO 14911

204

120

TOC*

TS 8195 EN 1484

100  mL

 

157

280

Aldrin*

EPA 525.2

1.5 Lt

Amber renkli teflon kapaklı cam şişe

186

120

Dieldrin *

EPA 525.2

187

120

Heptaklor *

EPA 525.2

184

120

Heptaklor Epoksid*

EPA 525.2

185

120


 

-P:Plastik
-C:Cam
-PE:Polietilen

NUMUNE KABUL KOŞULLARI

 • Analiz yapılan  numunede:numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi/örneklemeyi alana aittir.
 • Mikrobiyolojik Analizler için steril numune kapları kullanılacaktır.Numunelerin soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekmektedir.Numuneler alındıktan sonra 6 saat içerisinde bu koşullarla laboratuvara teslim edilmelidir.
 • Numune Analiz metodu veya Analiz şartları için( 342) 323 45 95-5366 numarasından numune kabul birimiyle  görüşülmelidir.
 • Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi,toplam fiyat bilgisi , analiz metodları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
 • Numunenin deney şartlarına uygun olarak alınması, ambalajlanması, muhafaza işlemleri laboratuvara gelinceye kadar taşınması ve sorumluluğu müşteriye aittir. 
 • Laboratuvara getirilen veya kargo yoluyla gönderilen kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılacak numuneler ,numune kapları muhafaza koşulları, miktarları ve diğer özellikleri açısından incelenir istenilen deney parametreleri için gerekli şartların uygun olup olmadığı numune kabul sorumlusu tarafından kontrol edilerek kabul veya red edilerek kayıt altına alınır.
 • Mücbir sebeplerden (doğal afet ve olaylar) dolayı  numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.            
 • GASKİ Yönetim Kurulu kararı ile  Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarımıza getirilen içme-kullanma ve atık su numunelerinden analiz ücreti alınması onaylanmıştır.
 • (*):Akredite kapsamındaki deneylerdir. Ücret listesi Akreditasyon kapsamında olan /olmayan hizmetleri içermektedir.
 • Analiz ücretleri;numune kabul personelinden veya  www.gaski.gov.tr   adresinden öğrenilerek  GASKİ vezneye ve/veya Vakıfbank Şehitkamil şubesine yatırılacaktır. Müşteri; dekont ve analiz listesini numune kabul personeline teslim ederek analiz raporunu  alır. 

Hesap no: 00158007290404647

        Iban no    :TR410001500158007290404647

 • Ücret yatırılmadan  rapor  teslimi yapılmamaktadır.
 • Ödemesi yapılmış  il dışı numunelerine ait Analiz raporları elden ve/veya talep edilmesi durumunda elektronik olarak ıslak imzalı e-posta ile iletilebilir.
 •  Analizlerin tamamlanıp raporların müşteriye /ilgili birime tesliminden sonra numuneler  imha edilir.
 • Laboratuvardan  kaynaklı(cihaz arızası,cihazın kalibrasyon süresi v.b)etkenlerden dolayı muhafaza süresi geçecek numuneler için numune bekletilmez,müşteri bilgilendirilir ve yeni numune istenir.
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında verilen içme ve kullanma suları Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile uygunluk beyanı yapılarak raporlanmaktadır.
 • Atık Su Fiziksel ve Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı yapılmamaktadır.
 • Analiz sonucunda genişletilmiş ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınarak uygunluk değerlendirmesi % 95 güvenilirlik seviyesindeki genişletilmiş belirsizlik değeri dikkate alınarak laboratuvarımız tarafından belirlenen karar kuralı kapsamında yapılır.Laboratuvar Karar Kuralı gereği,Akredite parametreler için belirsizlik değeri pozitif yönlü uygulanarak uygunluk beyanı yapılır.Uygunluk beyanı yapılması durumunda uygulanan karar kuralı Deney Raporlarında belirtilir.
 • Analizlerin gerçekleştirilmesi aşamasında müşteriler kendilerine ait analizi izleme talebinde bulunabilir.
 • Analiz tamamlanana kadar geçen sürede istenilen değişiklikler  Numune Kabul Personeline  bildirilir.Numune Kabul Personelleri gerekli işlemleri yürütür.
 • Yasal otoritenin istemesi durumunda analiz sonuçları ilgili makama bildirilir.