GASKİ

Enstrumental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarında; şehre su temin edilen kuyu, kaynak,yüzeysel sular ile şebeke sularının ve vatandaşların getirdikleri su numunelerinde ağır metal, anyon-katyon, toplam organik karbon ve pestisit analizlerinin uygun cihazlar ve eğitimli personellerimizle yapılmaktadır. Mevzuatlarda istenen analizler yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

 • ICP-OES CİHAZI (METAL VE AĞIR METALLER)
 • SIVI İYON KROMATOGRAFİ (ANYONLAR VE KATYONLAR)
 • GC MS-MS(PESTİSİTLER)
 • TOC (TOPLAM ORGANİK KARBON)
 • SPEKTROFOTOMETRE

cihazları bulunmaktadır.

ICP-OES Cihazında Analizi Yapılan Parametreler
 • ALÜMİNYUM
 • DEMİR
 • MANGAN
 • KURŞUN
 • BAKIR
 • NİKEL
 • KADMİYUM
 • KROM
 • CIVA
 • ARSENİK
 • ANTİMON
Sıvı İyon Kromatografisinde Analizi
Yapılan Parametreler

ANYON

 • FLORÜR
 • KLORÜR
 • NİTRİT
 • NİTRAT
 • BROMÜR
 • SÜLFAT
 • FOSFAT
 • BROMAT

KATYONLAR

 • LİTYUM
 • AMONYUM
 • SODYUM
 • MAGNEZYUM
 • KALSİYUM
 • POTASYUM
GC MS-MS Cihazı ile Analizi Yapılan Parametreler
 • ALDRİN
 • DIELDRİN
 • REPLAKLOR
 • REPLAKLOR EPOKSİT
Toc Cihazı ile Analizi Yapılan Parametreler
 • TOC
Spektrofometre Cihazı ile Yapılan Parametreler
 • SİYANÜR
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü